استانداری تهران

ورود به سامانه

من ربات نیستم.
اخبار و فراخوان
پیوندها
درگاه عمومی
اخبار مهم:
  • لطفا جهت تمدید پروانه سه ماه قبل از پایان اعتبار پروانه در خواست خود را به صورت الکترونیکی ارسال نمائید.
  • لطفا جهت دریافت نام کاربری و رمز ورود به دبیرخانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه نمائید
مختصات مکانی دفاتر پروفایل دفتر خود در نقشه جهانی گوگل ثبت کنید.