فراخوان پیش ثبت نام عوارض خودرویی 1395/11/04

مدیران محترم دفاتر پیشخوان خدمات دولت لطفا درخصوص پیش ثبت نام پرداخت عوارض خودرویی به لینک زیر مراجعه نمائید.

http://avarez.ostan-th.ir/register